Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

19.06.2018

На 19.06.2018 в дружеството е постъпило уведомление от “Доверие-обединен холдинг” АД съгласно чл. 19, пар.1 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета във връзка с извършени сделки, свързани с акции на емитента “Хидроизомат” АД, а именно разпореждане (продажба) на общо 419 970 броя акции от капитала на “Хидроизомат” АД. Информацията, получена с посоченото уведомление, “Хидроизомат” АД оповестяво публична съгласно чл. 19, пар. 3 от Регламент № 596/2014.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни