Екип

Александър Христов

изпълнителен директор

Георги Ачов

финансов анализатор

Йоана Маздрашка

юрисконсулт

Костадин Кетев

технически ръководител

Росица Илиева

счетоводител

Коце Шайков

главен счетоводител

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни