Екип

Александър Христов

изпълнителен директор

Георги Ачов

финансов анализатор

Мартина Райчева

мениджър проекти

Кристина Тончева

юрисконсулт

Йоана Маздрашка

юрисконсулт

Костадин Кетев

технически ръководител

Росица Илиева

счетоводител

Коце Шайков

главен счетоводител

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни