За нас

„Хидроизомат“ АД е строително-инвестиционна компания, основана през 1962 г. Дружеството е със сериозни традиции в строителния бранш. С годините „Хидроизомат” АД се утвърди като лидер в сферата на строителството, като негово основно конкурентно предимство е качеството на извършваните строителни услуги.

Нашата основна мисия е да осигурим най-високо ниво на предлаганите услуги съобразно всички съвременни норми в строителството. В работата си не пестим средства и усилия и не правим компромиси с качеството. Стремим се да посрещнем и надхвърлим специфичните изисквания на нашите клиенти. Работим с доказани специалисти и поддържаме отличен инженерен, финансов, юридически и управленски екип. Партньорите ни са хора с потвърдени от опита и доказани във времето качества.

Дружеството е собственост на една от най-големите холдингови структури в България – „Доверие – обединен холдинг“ АД. „Хидроизомат“ АД е финансово стабилно дружество с история, което стои с името си зад гаранциите, които носи към своите клиенти.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни