Новини

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че в "ХИДРОИЗОМАТ" АД е постъпило търгово предложение от "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ" АД към акционерите на " ХИДРОИЗОМАТ" АД за закупуване на 279 870...

виж повече

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

На 27.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 47 476 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален...

виж повече

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

На 19.06.2018 в дружеството е постъпило уведомление от "Доверие-обединен холдинг" АД съгласно чл. 19, пар.1 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета във връзка с извършени сделки, свързани с акции на емитента "Хидроизомат" АД, а именно разпореждане (продажба) на общо...

виж повече

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

На 19.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Доверие-обединен холдинг“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с продажбата на 419 970 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Доверие-обединен холдинг“...

виж повече

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни