Одитори

На редовното общо събрание на акционерите, проведено на 12.06.2017г., за регистриран одитор на дружеството за 2017 година бе избран Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление град София, ул. “Мърфи“ № 3.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни