Отписване на „Хидроизомат“ като публично дружество

21.12.2018

С решение на Комисията по финансов надзор от 20.12.2018 г. „Хидроизомат“ АД се отписва от регистъра на публичните дружества към комисията.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни