Големи проекти

Проект на Фокус

Жилищна сграда NOVA NADEJDA

Напред

Саниране на сгради

Извършихме работи по редица сгради, включени в проекта “Обновяване за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. София, проект Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“. Дейностите обхващат цялостно саниране на конкретния обект, което включва подмяна на покривно покритие и поставяне на топлоизолация, отводняване, мероприятия по фасади – полагане на топлоизолационни системи, подмяна на дограма и др.