ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изкупуване на акциите в „Хидроизомат“

10.09.2018

“Индустриален холдинг-доверие” АД като акционер, притежаващ 90,64 % от капитала на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, на основание чл. 149, ал. 6, предл. второ и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД. Търговото предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор на 10.07.2018 г. Предложителят предлага да закупи акциите по цена на една акция в размер на 1.43 лв.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни