Саниране на сгради

Голяма част от съществуващия сграден фонд в нашата страна не е изпълнен по съвремените топлотехнически изисквания. Санирането представлява комплексно изграждане на различни топлоизолационни системи. Дейността обхваща всички видове работи по фасадите и покривите на сградите – подмяната на дограма, обновяване на покривното покритие и топлоизолация, мазилка или облицовка съгласно Вашите изисквания и бюджет.

Какво точно предлагаме

 • Фасаден пакет.
  Можем да предложим изпълнението на различни видове топлоизолация от стеропор (EPS), фибран (ХPS) или каменна вата с финишно покритие по избор на клиента. Изпълняваме различни видове окачени фасади с топлоизолация в тях.
 • Топлоизолация на сутерен.
  Ще изолираме вашите подове или тавани на мазета и други приземни места към сгради и съоръжения за по-добри топлоизолационни показатели.
 • Топлоизолация на покрив.
  Предлагаме полагане на топлоизолация в подпокривните пространства на жилищни или обществени сгради, независимо дали са със скатни или плоски покриви.
 • Подмяна на дограма.
  С оглед подобряване на топлоизолацията и естетическия вид на фасадите, както и удобството на обитателите ние можем да ви дадем различни решения в избора на нова дограма.
 • Хидроизолация на покриви и части от тях,
  а именно демонтиране на стара компроментирана хидроизолация и полагане на нови хидроизолационни покрития. Монтаж на обшивки по бордове, комини и одушници.
 • Подмяна и препокриване на скатни покриви с керемиди:
  Пренареждане на керемиди и монтаж на капаци по била и ръбове. Полагане на подкеремидено фолио.
 • Тенекиджийски работи.
  Изпълнение на улами, била. Обшиване на челни дъски и бордове. Заготовки. Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби.

Обадете ни се за Саниране на сгради