Аптека SCS – гр. София, бул. Витоша

Преустройство и ремонт на аптека

Ремонтните дейности се извършват с цел преустройство на обекта за нуждите на Аптека за готови лекарствени продукти. По предварително изготвени проекти, представени от Възложителя, последователно се изпълняват всички дейности – демонтажи, дограми, сухо строителство, облицовки, гранитогрес, електоинсталации, водопроводни инсталации, ОВК и др. Изготвя се календарен график, с който се съобразява целият процес от приемането и предаването на обекта, а именно текущите строителни ремонти, мебелите, оборудването и зареждането на търговския обект.

Преди

По време

След

Свържете се с нас и за Вашия проект