Покрив – Павел баня – текущ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СКАТЕН ПОКРИВ В ПЛОСЪК

След като старият покрив на сградата бе оценен като негоден, той се демонтира. Дървената конструкцията се развали и носещите тухлени зидове се почистиха от строителни остатъци. Извършиха се кофражни работи по точно определено проектно задание. Плочата се армира и се положи бетон. След 28 дни, когато бетонът набере пълна якост, се извърши декофрирането. Изпълниха се бордове по контура на сградата, които също са стоманобетонни.

Свържете се с нас и за Вашия проект