Преустройство на аднимистративна сграда в жилищна, гр. Харманли

Преустройство на административна сграда в жилищна

Усилихме сградата с допълнителни единични фундаменти, носещи колони и греди по конструктивен проект. Сградата е проектирана за четири типови етажа, като на всеки етаж имаме по два апартамента и три студиа. Извършихме разрушаване на някои неносещи преградни стени от тухлена зидария и монтирахме такива от гипсокартон. Цялостно бяха изградени елекроинсталацията, водопроводът и канализацията на обекта. Външно сградата беше санирана – подмяна на дограма, изолация по фасади, възстановяване на плоския покрив с нов от същия тип с PVC покритие.

Свържете се с нас и за Вашия проект