Реконструкция на административна сграда на ул. Горица 8

Реконструкция и цялостен ремонт на административна сграда на ул. „Горица“ № 8, София.

Преди

По време

Свържете се с нас и за Вашия проект