Ремонт на производствен цех – гр. Стара Загора

Ремонт на съблекални

След дългогодишна употреба на помещения, изградени за съблекални за работници на производствен цех, е необходимо да се обновят във вид пригоден за комфортното им използване. Строителните дейности включваха изграждането на конструкция за стени и монтаж на PVC ламперия, окачени растерни тавани, фаянс и гранитогрес в мокри помещения, както и тяхното оборудване със санитария.

Изграждане на канал

За отвеждане на отпадъчни води в производствен цех изпълнихме канал – комбиниран открит в корито и скрит в бетонови тръби. Изградени са и ревизионни шахти. Дейностите, ръководени от наш екип, включват изкопни и насипни земни работи, трасиране и полагане на тръби, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Свържете се с нас и за Вашия проект