Ремонт на резервоар

Резервоарът се почиства от различни наслагвания, утайки и замърсявания. Много добре се подсушава и се репарират пукнатините по повърхнстта му със специализиран разтвор. Изпълнява се холкер на връзката между стена и под от цименто-пясъчен разтвор. След това се извършва подготовка на цялата основа – стени и под, шпаклова се със специализиран разтвор, който навлиза в бетона и кристализира водата в порите. Така обработените повърхности се оставят да наберат якост и устойчивост. Съоръжението се пълни с вода и се засича нивото му в интервал от 72-часа.

Свържете се с нас и за Вашия проект